Zebrzydowice, dnia  01.09.2023 r.

IR.271.14.2023

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 zł na realizację zadania pn.: Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice wybrano ofertę firmy:

  FHU ARKON Konieczny Roman
ul. Podlesie 5p, 43-253 Pielgrzymowice
Cena oferty: 129 332,41 zł w tym podatek VAT w wysokości 24 184,11 zł

Oferta została wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SWZ. Wybrana oferta otrzymała najwyższa ilość punktów spośród złożonych ważnych ofert, a Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zadania, określone w SWZ i potwierdził brak podstaw do wykluczenia.

Kryteria oceny ofert:

  • Cena - 60 %
  • Okres gwarancji / rękojmi za wady - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  FHU ARKON Konieczny Roman
ul. Podlesie 5p, 43-253 Pielgrzymowice

Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Oferta nr 2.  Firma Usługowo-Handlowa Edward Gołyszny
ul. Spokojna 1, 43-520 Chybie

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Oferta nr 3.  Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Agnieszka Sitko – lider
FHU Adrian Sitko – partner
ul. Podmiejska 51, 41-407 Imielin

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
01.09.2023 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Katarzyna Trzcińska
Data na dokumencie:
01.09.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
01.09.2023 13:28

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 79