Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w dniu 24 września 2023r. odbędą się wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej. Lokal wyborczy znajduje się w sali OSP Kaczyce przy ul. Harcerskiej 9.

Członkami samorządu rolniczego są:

  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  • osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

Przysługuje im prawo kandydowania do rady powiatowej izby rolniczej i uczestniczenia w ich wybieraniu.

Kandydat ubiegający się o mandat członka rady powiatowej izby rolniczej musi wypełnić i złożyć następujące dokumenty: zgłoszenie kandydata, oświadczenie o zgodzie na kandydowanie oraz listę członków zawierającą co najmniej 50 podpisów poparcia.

Druki można otrzymać w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, ul. Ks.A.Janusza 6, w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego, II piętro pok. nr 51 lub w biurach Śląskiej Izby Rolniczej. Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2023r. na adres: Śląska Izba Rolnicza, ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie wyłożony do wglądu w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy Zebrzydowice, ul. Ks.A.Janusza 6, I piętro, pok. nr 23 w dniach od 25.08.2023r. do 31.08.2023r. w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje o zasadach wyborów do Śląskiej Izby Rolniczej można uzyskać na stronie www.sir-katowice.pl

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wybory członków do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
23.08.2023 08:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Ewa Gocman
Data na dokumencie:
23.08.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
23.08.2023 08:06

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 89