Ocena oddziaływania na środowisko na podstawie ustawy nr 100/2001 Dz.U. o ocenach oddziaływania na środowisko oraz o zmianie niektórych powiązanych aktów prawnych (ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko), z późniejszymi zmianami (zwana dalej "Ustawą") – ogłoszenie konsultacji publicznych w sprawie dokumentacji oddziaływania na środowisko

Ministerstwo Środowiska, jako właściwy organ w rozumieniu art. 21 lit. c) i f) ustawy, informuje, że konsultacje publiczne w rozumieniu art. 17 ustawy o przedsięwzięciach

"Kontynuacja działalności wydobywczej OKD, a. s., kopalni ČSM w okresie 2024 r. – zakończenie działalności wydobywczej"

odbędą się w poniższej lokalizacji.

Miejsce: Dom Kultury, obszar ČSM sever
               budynek naprzeciwko przystanku autobusowego Stonava,
               Důl ČSM-Sever obok budynku nr Stonava 1063
               735 34 Stonava
Data: 12 lipca, 2023 r.
Godzina: 15:00

Oznajmiający zapewni udział w konsultacjach publicznych kolektywu wykonawcy dokumentacji oddziaływania na środowisko.

Informujemy, że konsultacje publiczne odbędą się w języku czeskim a w razie potrzeby zapewnione zostanie tłumaczenie ustne na język polski.

Należy pamiętać, że cały przebieg konsultacji publicznych zgodnie z § 17 ust. 5 ustawy będzie nagrywany. Wszystko, co usłyszy się podczas konsultacji publicznych, w tym dane osobowe, stanie się częścią nagrania. Pomimo tego, że nagranie posłuży wyłącznie potrzebom właściwego organu, może ono zostać udostępnione na wniosek na podstawie przepisów szczególnych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o rozprawie otwartej dla społeczeństwa - Kontynuacja działalności wydobywczej OKD, a.s. ČSM w okresie 2024 r. – zakończenie działalności górniczej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.07.2023 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Mgr. Evžen Doležal
Data na dokumencie:
04.07.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.07.2023 15:13

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 83