Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2023 r.

Dochody wykonano w wysokości 17 566 721,42 zł co stanowi 30,37 % planowanych
w tym: dochody bieżące 17 555 452,24 zł co stanowi 32,05 % planowanych
  dochody majątkowe 1 269,18 zł co stanowi 0,04 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości 12 938 542,74  co stanowi 19,24 % planowanych
w tym: wydatki bieżące 12 645 754,04 zł co stanowi 22,88 % planowanych
  wydatki majątkowe 292 788,70 zł co stanowi 2,45 % planowanych

Budżet gminy za I kwartał 2023 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 4 618 178,68 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2023 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.04.2023 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:
21.04.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.04.2023 10:42

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 79