Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2022 r.

Dochody wykonano w wysokości 52 642 895,32 zł co stanowi 70,64 % planowanych
w tym: dochody bieżące 51 757 854,67 zł co stanowi 75,87 % planowanych
  dochody majątkowe 885 040,65 zł co stanowi 14,04 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości 44 236 396,83  co stanowi 54,89 % planowanych
w tym: wydatki bieżące 40 781 229,04 zł co stanowi 60,67 % planowanych
  wydatki majątkowe 3 455 167,79 zł co stanowi 26,12 % planowanych

Budżet gminy za III kwartał 2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 8 406 498,49 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za III kwartał 2022 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.04.2023 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:
21.04.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.04.2023 10:28

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 67