OBWIESZCZENIE
STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

WB 6740.1112.2022.DP
z dnia 06.02.2023 roku

Zgodnie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 176 ze zmianami
Starosta Cieszyński zawiadamia,
że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Remigiusza MACHEJ, 44-337 Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 226, została wydana decyzja o zezwo leniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa istniejącego i budowa nowego odcinka drogi powiatowej Nr 2627S, (ul. Janusza Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego mostu nad rzeką Piotrówka w Kończycach Małych", na działkach nr 1803/6 , 1908/3, 1908/5, 2176, 2218/1 (2218), 1917/1 (1917), 1960, 49/3 (49/1), 1959/1 (1959), 2222, 2220, 2126, 2223, 1832/6, 1832/7, 263/2 (263/1), 370/4 (370/3), 2301, 266/2 (266/1), 265/9 i 265/10 (265/4), 251/16 i 251/17 (251/9) oraz 1814/1 i 1814/2 (1814), obręb Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice (w nawiasie podano pierwotny numer działki).

Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z planowaną inwestycją: działka nr 1908/3, 1908/5, 2176 , 2218/2 (2218), 1960, 49/4 (49/1), 2220, 2126, 263/3 (263/1), 370/5 (370/3) i 2301, obręb Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice (w nawiasie podano pierwotny numer działki).

Działki objęte inwestycją w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny wód płynących) nr 2223; 1832/6 i 1832/7, obręb Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice

W zakres inwestycji wchodzi:

 • wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi powiatowej o szerokości 6,00 m + poszerzenia na łukach,
 • wykonanie chodnika dla pieszych o szer. 2,0 m po stronie południowej,
 • przebudowa zjazdów na posesje,
 • zmiana docelowej organizacji ruchu,
 • przebudowa skrzyżowania z ulicą Staropolską,
 • rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Piotrówce,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie studni deszczowych z wpustami deszczowymi wzdłuż całego odcinka drogi,
 • przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej,
 • wycinka kolidujących drzew.

Z decyzją można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Szeroka 13, [poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. od 9.00 do 14.00, w czwartek od 8.00 do 16.30], w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Stawiennictwo jest nieobowiązkowe.

Upubliczniono dnia 10.02.2023 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 06.02.2023 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.02.2023 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Gabriela Orszulik
Data na dokumencie:
06.02.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.02.2023 13:25

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 100