OBWIESZCZENIE
STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

WB 6740.1110.2022.DP
z dnia 03.02.2023 roku

Zgodnie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 176 ze zmianami
Starosta Cieszyński zawiadamia,
że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Remigiusza MACHEJ, 44-337 Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 226, została wydana decyzja o zezwo leniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych””, na działkach nr 1763/1 1; 2145; 2144/3(2144/1); 2029/2(2029); 2257; 1155/3; 1848; 1155/4 i 1763/3, obręb Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice (w nawiasie podano pierwotny numer działki).

Nieruchomość, z której korzystanie będzie ograniczone w związku z planowaną inwestycją: działka nr 2257 obręb Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice.

Działki objęte inwestycją w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji (tereny linii kolejowych) nr 1155/3; 1848 i 1155/4, obręb Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice

W zakres inwestycji wchodzi:

  • Wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi powiatowej o szerokości 6,00 m,
  • wykonanie chodnika dla pieszych o szer. 2,0 m po stronie południowej,
  • przebudowa zjazdów indywidualnych,
  • zmiana docelowej organizacji ruchu,
  • rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie studni deszczowych z wpustami deszczowymi wzdłuż całego odcinka drogi,
  • przebudowa kolidującej infrastruktury tec hnicznej,
  • wycinka kolidujących drzew.

Z decyzją można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Szeroka 13, [poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. od 9.00 do 14.00, w czwartek od 8.00 do 16.30], w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Stawiennictwo jest nieobowiązkowe.

Upubliczniono dnia 08.02.2023 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 03.02.2023 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
08.02.2023 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Gabriela Orszulik
Data na dokumencie:
03.02.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
08.02.2023 14:00

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 119