OBWIESZCZENIE
STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

WB 6740.1110.2022.DP
z dnia 11.01.2023 roku

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 176 ze zmianami
Starosta Cieszyński zawiadamia,
że na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Remigiusza MACHEJ, 44-337 Jastrzębie Zdrój, ul. Cieszyńska 226, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2627S (ul. Janusza Korczaka) wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w Kończycach Małych””, na działkach nr 1763/1 1; 2145; 2144/3(2144/1); 2029/2(2029); 2257; 1155/3; 1848; 1155/4 i 1763/3, obręb Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice (w nawiasie podano pierwotny numer działki).

Nieruchomość, z której korzystanie będzie ograniczone w związku z planowaną inwestycją:
działka nr 2257, obręb Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice.

Działki objęte inwestycją w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich nieodpłatnego
zajęcia na czas realizacji inwestycji ( tereny linii kolejowych) nr 1155/3; 1848 i 1155/4, obręb Kończyce Małe, gm. Zebrzydowice.


W zakres inwestycji wchodzi:

  • Wykonanie nowej konstrukcji jezdni drogi powiatowej o szerokości 6,00 m,
  • wykonanie chodnika dla pieszych o szer. 2,0 m po stronie południowej,
  • przebudowa zjazdów indywidualnych,
  • zmiana docelowej organizacji ruchu,
  • rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • wykonanie studni deszczowych z wpustami deszczowymi wzdłuż całego odcinka drogi,
  • przebudowa kolidującej infrastrukt ury technicznej,
  • wycinka kolidujących drzew.

Z dokumentacją projektową można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Szeroka 13, kontakt: tel. 33 47 77 451, e mail:
wb@powiat.cieszyn.pl, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Stawiennictwo jest nieobowiązkowe.

Upubliczniono dnia 17.01.2023 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 11.01.2023 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
17.01.2023 15:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Gabriela Orszulik
Data na dokumencie:
11.01.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
17.01.2023 15:02

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 114