OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

WOOŚ.4235.10.2016.KC.73
z 12 grudnia 2022

Zgodnie z art. 36 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 - cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”),

zawiadamiam

iż postępowanie wszczęte na wniosek pełnomocnika Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z dnia 5 października 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Udostępnienie i przemysłowe zagospodarowanie zasobów w obrębie złoża Bzie-Dębina 1-Zachód, dla KWK "Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch "Zofiówka" z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego oraz zapewnienia czynnego udziału stron w postępowaniu nie może być zakończone w terminie określonym w art. 35 k.p.a.
Wskazuje się nowy termin załatwienia sprawy do 15 marca 2023 r.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a.

Upubliczniono dnia 19.12.2022 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 grudnia 2022 roku
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
19.12.2022 13:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Mirosława Mierczyk-Sawicka
Data na dokumencie:
12.12.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
19.12.2022 13:50

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 93