Protokół Nr 23/04
z posiedzenia komisji społecznej w dniu 21 października 2004r.

Przewodniczący komisji Pan Tadeusz Fujcik otworzył posiedzenie witając zaproszonych gości: Prezesa Chóru ECHO, Dyrygenta, kierownika Zespołu Nadolzianie, panią Dyrektor GOK. Przedstawił porządek spotkania:

 1. Zapoznanie się z działalnością świetlic, gminnych zespołów artystycznych, chóru oraz ich przyszłorocznymi planami w aspekcie zbliżającego się Jubileuszu 700-lecia Gminnych Sołectw.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący podziękował zaproszonym gościom za działalność kulturalną na rzecz gminy, jej reprezentowanie i promocję.
Głos zabrała pani Małgorzata Guz - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. W Zebrzydowicach działa Chór ECHO, zespół tańca, nauka gry na organach, gitarze, grupa twórcza - rzeźbiarska, malarska, sekcja sportowa, sekcja tenisa i piłki nożnej. W Kończycach Małych - Małokończanie, Kończaneczki, koło modelarskie, gimnastyka dla pań. W Kaczycach - Kaczok, koło plastyczne, koło teatralne. W Marklowicach Górnych - zajęcia świetlicowe. W Zamku w Zebrzydowicach w pomieszczeniach po poczcie zostanie urządzona kafejka internetowa. Imprezy: powiatowy konkurs wypieków w kwietniu, pierwszy festiwal piosenki dziecięcej w ramach imprezy Wianki, Zebrzydowickie lato - warsztaty o randze międzynarodowej we współpracy z Czechami i udziałem funduszy PHARE. Pozostałe imprezy ze stałego kalendarzyka.
Następnie głos zabrała pani Urszula Wierzgoń z zespołu "Małokończanie" i przedstawiła osiągnięcia zespołu: "Wici" w Chorzowie - zespół zajął III miejsce, przegląd zespołów artystycznych w Brennej -II miejsce, koncert pieśni miłosnych i zalotnych w Psarach - I miejsce, tytuł laureata zdobyty w Kazimierzu nad Wisłą, program pt. "Pokłosie" nagrany w telewizji Katowice. Zespół obchodził w maju br. 20-lecie istnienia.
Następnie głosu udzielono przedstawicielowi zespołu "Nadolzianie" - panu Andrzejowi Szczyrba. Zespół "Nadolzianie" składa się z 22 członków, w tym 16 kobiet i 6 mężczyzn. W bieżącym roku wystąpili w ponad 20 koncertach, np. w Domu Starości w Cieszynie, na "Żabonaliach" w Chybiu, z okazji Dnia Seniora. Wzięto udział w 4 koncertach konkursowych: Złoty Kłos - III miejsce, Psary - II miejsce, Brenna.
Pan Leon Chromik - chór ECHO liczy 40 osób, zaś współpraca z GOK-iem układa się bardzo dobrze. Pani Jadwiga Sikora - dyrygent chóru powiedziała, że poziom jak na zespół amatorski jest bardzo wysoki. Wszystkie konkursy i festiwale odbywają się obecnie w kościołach. Chór dał 25 koncertów w tym roku. Przed nami jeszcze: 21 listopada międzynarodowy festiwal w Jastrzębiu Zdroju, 28 listopada - niemieckojęzyczny w Raciborzu. Odbyło się 8 koncertów kolędowych. Chór wziął udział w koncercie w Wejcherowie -zajął III miejsce, dał koncert w Gdańsku - Oliwie, koncert i oprawa mszy w Pucku. W maju w Radlinie wziął udział w spotkaniu z pieśniami religijnymi, w "Trojaku śląskim" pieśni międzynarodowej w Bielsku - Białej. Jesteśmy w trakcie nagrywania płyty kompaktowej. Pani dyrygent podziękowała pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury za wszelką pomoc, pieniądze na przejazdy na konkursy, pomieszczenie i wszelkie poparcie. Poinformowała także, że zostały napisane 2 prace magisterskie na temat chóru ECHO i zespołu Małokończanie.
Wójt omówił, co zostało zaplanowane na obchody 700-lecia sołectw. Od Marklowic Górnych - spartakiada sportowa, następnie dni Zebrzydowic, muzyka na Zamku w Kończycach Małych. We wszystkich miejscowościach zostaną umieszczone tablice pamiątkowe. Chcemy zorganizować wystawę, uroczystą sesję np. 11 listopada, wyłożenie księgi jubileuszowej, 8-stronicowy folder Zebrzydowic, pozycje pana Karola Klocka - "Rymowanki", państwa Bartoszków "To i owo", widokówki, akcja sadzenia drzew. Co zostało zrobione: nadano imię Zespołowi Szkół w Kaczycach, Gminny Ośrodek Kultury ogłosił konkurs na logo 700-lecia, w ramach upiększenia gminy przeprowadzono prace przy zamkach. Parafia planuje festyn parafialny. Należy powołać honorowy komitet organizacyjny ds. obchodów.
Pani Małgorzata Guz dodała, że 15 stycznia 2005r. odbędzie się noworoczny koncert kolęd, około 15 maja - pokaz strojów średniowiecza, w Kończycach Małych w maju odbędzie się konkurs gwary, od 1 do 9 lipca - uroczyste obchody 700-lecia, w tym Wianki i wydanie książek pana Klocka i państwa Bartoszków. Chór ECHO planuje 21 maja przyszłego roku wyjazd do Lichenia.
Przewodniczący podziękował gościom za uczestnictwo w posiedzeniu komisji, życzył dalszych sukcesów i przekazał podziękowania dla członków zespołów.
Przystąpiono do omawiania projektów uchwał w sprawie:

 • udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa śląskiego na wykonanie remontu pobocza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w miejscowości Kończyce Małe - projekt przegłosowano jednogłośnie 8 za,
 • zmiany budżetu na 2004 rok - projekt przeszedł jednogłośnie 8 za,
 • zbycia nieruchomości położonej w centrum Zebrzydowic - tzw. "byłego targowiska", stanowiącej własność gminy Zebrzydowice poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego ograniczonego - przegłosowano 8 za,
 • zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Zebrzydowice Nr XVIII/191/04 z dnia 26 marca 2004r. - przegłosowano z wynikiem jednogłośnym 8 za,
 • zatwierdzenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Zebrzydowice - jest to kolejny dokument, który nałożył na gminę ustawodawca, pozytywna opinia z Zarządu Powiatu, na razie nie ma opinii Urzędu Marszałkowskiego, jeżeli nie będzie do dwóch miesięcy jest to równoznaczne z pozytywną opinią - projekt przyjęto jednogłośnie 8 za,
 • zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok - wynik głosowania 8 za,
 • zawarcia porozumienia z Powiatem Cieszyńskim na wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Zebrzydowice - projekt uchwały przeszedł jednogłośnie 8 za,
 • udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Cieszyńskiego i współfinansowania zadań pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej S 2627 (14616) Kaczyce Dolne - Kończyce Małe - Drogomyśl" - wynik głosowania - jednogłośnie 8 za.

W sprawach bieżących odczytano pismo Głównego Instytutu Górnictwa dotyczące możliwości skorzystania z kursu.

Przewodniczący zwrócił się o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie większych środków w związku z obchodami 700-lecia oraz na uhonorowanie działaczy kultury.

Pan Grzegorz Kukuczka zaproponował utworzenie sekcji pływackiej.

Protokołowała Przewodniczący
Maria Puzio Tadeusz Fujcik

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Protokół nr 23/04 z posiedzenia w dniu 21 października 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
27.12.2004 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
27.12.2004 13:10

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 208