Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zmianami) podaje się informację z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r.

Dochody wykonano w wysokości 34 860 644,52 zł co stanowi 56,16 % planowanych
w tym: dochody bieżące 34 226 148,22 zł co stanowi 61,06 % planowanych
  dochody majątkowe 634 496,30 zł co stanowi 10,55 % planowanych
 
Wydatki zrealizowano w wysokości 30 310 390,37  co stanowi 43,98 % planowanych
w tym: wydatki bieżące 28 343 786,14 zł co stanowi 51,27 % planowanych
  wydatki majątkowe 1 966 604,23 zł co stanowi 14,42 % planowanych

Budżet gminy za II kwartał 2022 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 4 153 654,15 zł.

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r. - korekta
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
05.08.2022 11:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Iwona Pszczółka
Data na dokumencie:
05.08.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
05.08.2022 11:36

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 139