INFORMACJA

     W związku z przystąpieniem do opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 r. informuję, o możliwości zgłaszania do dnia 19 lipca 2022 r. propozycji zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), które mogłyby być uwzględnione w w/w programie.

     Propozycje można przedstawiać pisemnie, telefonicznie pod numerem 32 47 55 101, e-mail: p.krawczyk@zebrzydowice.pl, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice (p. P. Krawczyk) w godzinach pracy Urzędu.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Zgłaszanie propozycji zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.07.2022 10:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:
12.07.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.07.2022 10:32

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 106