Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

W myśl art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 r., poz. 559 z późniejszymi zmianami) "Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.".

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
21.04.2022 13:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Andrzej Kondziołka
Data na dokumencie:
11.04.2022
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.04.2022 13:44

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 186