Zarządzenie nr SG.0050.112.28.2021
Wójta Gminy Zebrzydowice
 z dnia 27.08.2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego

     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378 z późn. zm.), art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1038 z późn. zm.).

§ 1

Rozstrzygam otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego wybierając ofertę złożoną przez:

  1. Rzymskokatolicką Parafię Św. Jozafata Kuncewicza w Marklowicach Górnych, na realizację w okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zadania publicznego pod tytułem "Kapliczka św. Mikołaja istonym zabytkiem na terenie Gminy Zebrzydowice" z przeznaczeniem kwoty 25.000 zł na dofinansowanie realizacji zadania.

§ 2

Dokonanie wyboru oferty uzasadniam osiągnięciem przez nią wystarczającej punktacji.

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się pracownikowi merytorycznie odpowiedzialnemu za realizację zadania.

§ 4

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego - ROZSTRZYGNIĘCIE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:31.08.2021 10:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:27.08.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:31.08.2021 10:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 18