INFORMACJA

W związku z przystąpieniem do opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 r. informuję, o możliwości zgłaszania do dnia 25 sierpnia 2021 r. propozycji zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 r., poz. 1038 z późn. zm.), które mogłyby być uwzględnione w w/w programie.

Propozycje można przedstawiać pisemnie, telefonicznie pod numerem 32 47 55 101, e-mail: p.krawczyk@zebrzydowice.pl, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Zebrzydowice (p. P. Krawczyk) w godzinach pracy Urzędu.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:18.08.2021 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:18.08.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:18.08.2021 10:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 20