Zebrzydowice, 16 sierpnia 2021 r.

PR.6840.1.1g.2019

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

  1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach, przy ul. Jana III Sobieskiego 56, odbył się w dniu 6 sierpnia 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice przy ul. ks. A. Janusza 6.
  2. Przetargiem objęto nieruchomość położoną, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2 Zebrzydowice, w obrębie: 0002 Kaczyce Górne, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 153/18 o powierzchni 0,1761 ha, zabudowaną budynkami: mieszkalnym i gospodarczym, będącą własnością Gminy Zebrzydowice, a opisaną w księdze wieczystej KW nr: BB1C/00070175/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie.
  3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1
    Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – osób takich nie było.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości: 190.000,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto); podatek VAT nienależny (nieruchomość zabudowana starszymi budynkami).
    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 191.900,00 zł (sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100).
  5. Osoba wyłoniona jako nabywca: Karol Węglarzy.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:16.08.2021 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Budzińska
Data na dokumencie:16.08.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:16.08.2021 12:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 31