Zebrzydowice, dnia 26.07.2021 r.

Ogłoszenie 

Zgodnie z § 13 ust. 3 Uchwały Nr XIV/178/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 września 2020 r Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, regionalnego i historycznego.
Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, poprzez wrzucenie go do skrzynki podawczej mieszczącej się przed wejściem głównym Urzędu Gminy Zebrzydowice w terminie do 10 sierpnia 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do prac komisji konkursowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:27.07.2021 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:26.07.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:27.07.2021 10:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 19