Zebrzydowice, dnia 21.06.2021 r.

Ogłoszenie 

Zgodnie z § 13 ust. 3 Uchwały Nr XIV/178/2020 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 września 2020 r. Wójt Gminy Zebrzydowice zaprasza organizacje pozarządowe, działające w różnych obszarach na terenie Gminy Zebrzydowice, do zgłaszania swoich przedstawicieli do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Zgłoszeń można dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, poprzez wrzucenie go do skrzynki podawczej mieszczącej się przed wejściem głównym Urzędu Gminy Zebrzydowice w terminie do 5 lipca 2021 r. w godzinach pracy Urzędu.

  ZASTĘPCA WÓJT
GMINY ZEBRZYDOWICE
Karol Sitek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaproszenie do prac komisji konkursowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:21.06.2021 11:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:21.06.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:21.06.2021 11:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 31