OBWIESZCZENIE
STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

WB 6740.222.2021.TB
z dnia 07.06.2021 roku

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1474 z późn. zm.)
Starosta Cieszyński zawiadamia, że w dniu 31.05.2021 roku wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
budowa drogi gminnej jednokierunkowej – łącznik ulicy Górnej i ul. Szkolnej wraz z budową miejsc postojowych i chodnika w Marklowicach Górnych, na działkach nr 471/2, 471/4, 471/5, 471/6, 485/7 obręb Marklowice Górne gm. Zebrzydowice.

W zakres inwestycji wchodzi:

  • budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem;
  • budowa chodnika, miejsc postojowych;

Inwestor: Wójt Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Antoniego Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice,

Z dokumentacją projektową można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Szeroka 13, pok. 310, [poniedziałek, wtorek, środa i piątek w godz. od 8.00 do 15.00; w czwartek od 8.00 do 16.30], w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Stawiennictwo jest nieobowiązkowe.

Upubliczniono dnia 11.06.2021 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 07.06.2021 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:11.06.2021 10:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Janusz Stasica
Data na dokumencie:07.06.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:11.06.2021 10:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 98