Stosownie do treści art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) Wójt Gminy Zebrzydowice do dnia 31 maja 2021r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Zebrzydowice Raportu o stanie gminy.

Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Zebrzydowice w 2020 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.

Rada Gminy Zebrzydowice będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy. Sesja ta planowana jest na dzień 24 czerwca 2021r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice składać należy najpóźniej do dnia 23 czerwca 2021r. do godziny 15.30.

  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
Mirosław Franciszek Staniek

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport o stanie Gminy Zebrzydowice - debata z udziałem mieszkańców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:10.06.2021 16:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Stawarczyk
Data na dokumencie:10.06.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:10.06.2021 16:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 47