Zebrzydowice, dnia  10.06.2021 r.

IR.271.5.2021

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 zł na realizację zadania pn.: "Budowa łącznika ul. Górnej-Szkolnej w Marklowicach Górnych" wybrano ofertę firmy:

  WTÓRBET Sp. z o.o.
ul. Piekarska 86/17, 43-300 Bielsko-Biała

Cena oferty: 346 549,08 zł w tym podatek VAT w wysokości 64 801,86 zł

Kryteria oceny ofert::

  • Cena - 60 %
  • Okres gwarancji jakości / rękojmi za wady – 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  INSTAL Cymorek Sp. J.
ul. Graniczna 22, 43-430 Pierściec

Przyznana łączna punktacja: 93,74 pkt (53,74 pkt + 40 pkt)
 
Oferta nr 2.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c) Ustawy Pzp – została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnienie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń (Wykonawca nie złożył w terminie podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu)
 
Oferta nr 3.  WTÓRBET Sp. z o.o.
ul. Piekarska 86/17, 43-300 Bielsko-Biała

Przyznana łączna punktacja: 97,68 pkt (57,68 pkt + 40 pkt)
  ZASTĘPCA WÓJT
GMINY ZEBRZYDOWICE
Karol Sitek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Budowa łącznika ul. Górnej – Szkolnej w Marklowicach Górnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:10.06.2021 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Frogowska
Data na dokumencie:10.06.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:10.06.2021 13:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 8