Zebrzydowice, 8 czerwca 2021 r.

PR.6840.1.1f.2019

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU
na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice.

  1. Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach, przy ul. Jana III Sobieskiego 56, odbył się w dniu 02 czerwca 2021 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zebrzydowice przy ul. ks. A. Janusza 6.
  2. Przetargiem objęto nieruchomość położoną, w jednostce ewidencyjnej: 240312_2 Zebrzydowice, w obrębie: 0002 Kaczyce Górne, oznaczoną geodezyjnie jako działka o numerze ewidencyjnym: 153/18 o powierzchni 0,17.61 ha, zabudowaną budynkami: mieszkalnym i gospodarczym, będącą własnością Gminy Zebrzydowice, a opisaną w księdze wieczystej KW nr: BB1C/00070175/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie.
  3. Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – osób takich nie było, nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.
    Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – osób takich nie było.
  4. Cena wywoławcza nieruchomości: 199.000,00 zł brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100 brutto); podatek VAT nienależny (nieruchomość zabudowana starszymi budynkami). oraz zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 268, poz. 2663)
    Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: Przetarg zakończył się wynikiem NEGATAYWNYM.
  5. Nie wyłoniono nabywcy nieruchomości.
  ZASTĘPCA WÓJT
GMINY ZEBRZYDOWICE
Karol Sitek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:08.06.2021 12:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Edyta Wajsman
Data na dokumencie:08.06.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:08.06.2021 12:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 39