Zebrzydowice, dnia  14.05.2021 r.

IR.271.3.2021

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt.1 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 130 000 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice" wybrano oferty dla:

Zadanie nr 1.  ul. Wałowa w Zebrzydowicach – wybrano ofertę firmy:
DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
Cena oferty: 297 904,65 zł w tym podatek VAT w wysokości 55 705,75 zł
Zadanie nr 2.  ul. Jaśminowa w Kończycach Małych – wybrano ofertę firmy:
DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
Cena oferty: 316 550,20 zł w tym podatek VAT w wysokości 59 192,31 zł
Zadanie nr 3.  ul. Polna w Marklowicach Górnych – wybrano ofertę firmy:
DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
Cena oferty: 261 537,30 zł w tym podatek VAT w wysokości 48 905,35 zł
Zadanie nr 4.  ul. Pocztowa w Kaczycach – wybrano ofertę firmy:
DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
Cena oferty: 360 047,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 67 325,86 zł
Zadanie nr 5.  ul. Botaniczna w Kończycach Małych – wybrano ofertę firmy:
DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
Cena oferty: 132 138,06 zł w tym podatek VAT w wysokości 24 708,74 zł
Zadanie nr 6.  ul. Owocowa w Zebrzydowicach – wybrano ofertę firmy:
Dro-Most Marek Kunz
ul. Górecka 56, 43-438 Brenna
Cena oferty: 91 157,65 zł w tym podatek VAT w wysokości 17 045,74 zł

Kryteria oceny ofert::

  • Cena - 60 %
  • Okres gwarancji jakości / rękojmi za wady - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  P.F.R.D. "BRUK" Józef Maciejiczek
ul. Orla 36, 43-400 Cieszyn

Zadanie 1. ul. Wałowa w Zebrzydowicach - Nie złożono oferty.
Zadanie 2. ul. Jaśminowa w Kończycach Małych - Nie złożono oferty.
Zadanie 3. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Nie złożono oferty.
Zadanie 4. ul. Pocztowa w Kaczycach - Nie złożono oferty.
Zadanie 5. ul. Botaniczna w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 84,44 pkt (44,44 pkt + 40 pkt)
Zadanie 6. ul. Owocowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 81,78 pkt (41,78 pkt + 40 pkt)
 
Oferta nr 2.  Firma "BUD-ROL" Bogusław Reclik
ul. M. Konopnickiej 2A, 43-252 Golasowice

Zadanie 1. ul. Wałowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 96,18 pkt (56,18 pkt + 40 pkt)
Zadanie 2. ul. Jaśminowa w Kończycach Małych - Nie złożono oferty.
Zadanie 3. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Nie złożono oferty.
Zadanie 4. ul. Pocztowa w Kaczycach - Nie złożono oferty.
Zadanie 5. ul. Botaniczna w Kończycach Małych - Nie złożono oferty.
Zadanie 6. ul. Owocowa w Zebrzydowicach - Nie złożono oferty.
 
Oferta nr 3.  Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne "ROL-BUD" Sp. J. Pastor Kazimierz
ul. Rolna 4, 43-262 Kobielice

Zadanie 1. ul. Wałowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 92,55 pkt (52,55 pkt + 40 pkt)
Zadanie 2. ul. Jaśminowa w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 86,29 pkt (46,29 pkt + 40 pkt)
Zadanie 3. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Nie złożono oferty.
Zadanie 4. ul. Pocztowa w Kaczycach - Nie złożono oferty.
Zadanie 5. ul. Botaniczna w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 88,18 pkt (48,18 pkt + 40 pkt)
Zadanie 6. ul. Owocowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 83,59 pkt (43,59 pkt + 40 pkt)
 
Oferta nr 4.  Firma KAMRAT
ul. Wodzisławska 1, 43-245 Studzionka

Zadanie 1. ul. Wałowa w Zebrzydowicach - Nie złożono oferty.
Zadanie 2. ul. Jaśminowa w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 95,19 pkt (55,19 pkt + 40 pkt)
Zadanie 3. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Nie złożono oferty.
Zadanie 4. ul. Pocztowa w Kaczycach - Nie złożono oferty.
Zadanie 5. ul. Botaniczna w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 97,45 pkt (57,45 pkt + 40 pkt)
Zadanie 6. ul. Owocowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 90,64 pkt (50,64 pkt + 40 pkt)
 
Oferta nr 5.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz

Zadanie 1. ul. Wałowa w Zebrzydowicach - Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (Wykonawca nie podpisał oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym)
Zadanie 2. ul. Jaśminowa w Kończycach Małych - Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (Wykonawca nie podpisał oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym)
Zadanie 3. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (Wykonawca nie podpisał oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym)
Zadanie 4. ul. Pocztowa w Kaczycach - Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (Wykonawca nie podpisał oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym)
Zadanie 5. ul. Botaniczna w Kończycach Małych - Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (Wykonawca nie podpisał oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym)
Zadanie 6. ul. Owocowa w Zebrzydowicach - Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (Wykonawca nie podpisał oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym)
 
Oferta nr 6.  Dro-Most Marek Kunz
ul. Górecka 56, 43-438 Brenna

Zadanie 1. ul. Wałowa w Zebrzydowicach - Nie złożono oferty.
Zadanie 2. ul. Jaśminowa w Kończycach Małych - Nie złożono oferty.
Zadanie 3. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Nie złożono oferty.
Zadanie 4. ul. Pocztowa w Kaczycach - Nie złożono oferty.
Zadanie 5. ul. Botaniczna w Kończycach Małych - Nie złożono oferty.
Zadanie 6. ul. Owocowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
 
Oferta nr 7.  Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 179A, 44-207 Rybnik

Zadanie 1. ul. Wałowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 89,98pkt (49,98 pkt + 40 pkt)
Zadanie 2. ul. Jaśminowa w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 91,09 pkt (51,09 pkt + 40 pkt)
Zadanie 3. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Przyznana łączna punktacja: 90,25 pkt (50,25 pkt + 40 pkt)
Zadanie 4. ul. Pocztowa w Kaczycach - Przyznana łączna punktacja: 84,83 pkt (44,83 pkt + 40 pkt)
Zadanie 5. ul. Botaniczna w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 90,03 pkt (50,03 pkt + 40 pkt)
Zadanie 6. ul. Owocowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 91,51 pkt (51,51 pkt + 40 pkt)
 
Oferta nr 8.  EUROVIA Polska S.A.
ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

Zadanie 1. ul. Wałowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 90,44 pkt (50,44 pkt + 40 pkt)
Zadanie 2. ul. Jaśminowa w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 88,35 pkt (48,35 pkt + 40 pkt)
Zadanie 3. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Przyznana łączna punktacja: 87,89 pkt (47,89 pkt + 40 pkt)
Zadanie 4. ul. Pocztowa w Kaczycach - Przyznana łączna punktacja: 94,10 pkt (54,10 pkt + 40 pkt)
Zadanie 5. ul. Botaniczna w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 86,80 pkt (46,80 pkt + 40 pkt)
Zadanie 6. ul. Owocowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 79,81 pkt (39,81 pkt + 40 pkt)
 
Oferta nr 9.  DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice

Zadanie 1. ul. Wałowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Zadanie 2. ul. Jaśminowa w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Zadanie 3. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Zadanie 4. ul. Pocztowa w Kaczycach - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Zadanie 5. ul. Botaniczna w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Zadanie 6. ul. Owocowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 99,63 pkt (59,63 pkt + 40 pkt)
 
Oferta nr 10.  AUTO-TRANS ASFALTY Sp. z o.o.
ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice

Zadanie 1. ul. Wałowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 92,90 pkt (52,90 pkt + 40 pkt)
Zadanie 2. ul. Jaśminowa w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 96,90 pkt (56,90 pkt + 40 pkt)
Zadanie 3. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Przyznana łączna punktacja: 92,44 pkt (52,44 pkt + 40 pkt)
Zadanie 4. ul. Pocztowa w Kaczycach - Przyznana łączna punktacja: 92,40 pkt (52,40 pkt + 40 pkt)
Zadanie 5. ul. Botaniczna w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 93,95 pkt (53,95 pkt + 40 pkt)
Zadanie 6. ul. Owocowa w Zebrzydowicach - Nie złożono oferty.
  ZASTĘPCA WÓJT
GMINY ZEBRZYDOWICE
Karol Sitek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:14.05.2021 13:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Frogowska
Data na dokumencie:14.05.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:14.05.2021 13:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 20