OBWIESZCZENIE
STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

WB 6740.222.2021.TB
z dnia 05.05.2021 roku

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1496 z późn. zm.)
Starosta Cieszyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Zebrzydowice, ul. Ks. Antoniego Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi gminnej jednokierunkowej – łącznik ulicy Górnej i ul. Szkolnej wraz z budową miejsc postojowych i chodnika w Marklowicach Górnych”, na działkach nr 471/2, 471/4, 471/5, 471/6, 485/7 obręb Marklowice Górne gm. Zebrzydowice.
Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone w związku z planowaną inwestycją: działki nr 1471/2, 471/6 obręb Marklowice Górne gm. Zebrzydowice. W zakres inwestycji wchodzi:

  • budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem;
  • budowa chodnika, miejsc postojowych;

Z dokumentacją projektową można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Szeroka 13, pok. 370, kontakt: tel. 33 47 77 438, e-mail:
wb@powiat.cieszyn.pl, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Stawiennictwo jest nieobowiązkowe.

Upubliczniono dnia 12.05.2021 r. w BIP Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 05.05.2021 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:12.05.2021 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.05.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:12.05.2021 13:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 30