Zebrzydowice, dnia  14.04.2021 r.

IR.271.2.2021

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania w trybie art. 275 pkt.1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania pn.: "Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy" wybrano oferty dla:

Zadanie nr 1.  ul. Harcerska w Kaczycach - wybrano ofertę firmy:
OBI COMPLEX Rafał Zgoda
ul. Wysoka 5, 44-240 Żory
Cena oferty: 79 827,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 14 927,00 zł
Zadanie nr 2.  ul. Kłosowa w Kaczycach - wybrano ofertę firmy:
OBI COMPLEX Rafał Zgoda
ul. Wysoka 5, 44-240 Żory
Cena oferty: 48 462,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 9 062,00 zł
Zadanie nr 3.  ul. Podleśna w Kaczycach - wybrano ofertę firmy:
OBI COMPLEX Rafał Zgoda
ul. Wysoka 5, 44-240 Żory
Cena oferty: 19 434,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 3 634,00 zł
Zadanie nr 4.  ul. Zagrodowa w Kończycach Małych - wybrano ofertę firmy:
OBI COMPLEX Rafał Zgoda
ul. Wysoka 5, 44-240 Żory
Cena oferty: 20 787,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 3 887,00 zł
Zadanie nr 5.  ul. Chabrowa w Zebrzydowicach - wybrano ofertę firmy:
Zakład Usług Elektrycznych TOM-ELEKTRO Antoni Tomala
ul. Libowiec 20, 44-336 Jastrzębie-Zdrój
Cena oferty: 35 475,92 zł w tym podatek VAT w wysokości 6 633,71 zł
Zadanie nr 6.  ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach - wybrano ofertę firmy:
Zakład Usług Elektrycznych TOM-ELEKTRO Antoni Tomala
ul. Libowiec 20, 44-336 Jastrzębie-Zdrój
Cena oferty: 27 158,44 zł w tym podatek VAT w wysokości 5 078,41 zł
Zadanie nr 7.  ul. Polna w Marklowicach Górnych - wybrano ofertę firmy:
OBI COMPLEX Rafał Zgoda
ul. Wysoka 5, 44-240 Żory
Cena oferty: 29 643,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 5 543,00 zł

Kryteria oceny ofert::

  • Cena - 60 %
  • Okres gwarancji jakości / rękojmi za wady - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  ELEKTROTUM Piotr Tumulka
ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz
 
Zadanie 1. ul. Harcerska w Kaczycach - Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (Wykonawca nie zadeklarował w ofercie okresu gwarancji / rękojmi za wady dla przedmiotowego zamówienia będącego kryterium oceny ofert)
Zadanie 2. ul. Kłosowa w Kaczycach - Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (Wykonawca nie zadeklarował w ofercie okresu gwarancji / rękojmi za wady dla przedmiotowego zamówienia będącego kryterium oceny ofert)
Zadanie 3. ul. Podleśna w Kaczycach - Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (Wykonawca nie zadeklarował w ofercie okresu gwarancji / rękojmi za wady dla przedmiotowego zamówienia będącego kryterium oceny ofert)
Zadanie 4. ul. Zagrodowa w Kończycach Małych - Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy Pzp - jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia (Wykonawca nie zadeklarował w ofercie okresu gwarancji / rękojmi za wady dla przedmiotowego zamówienia będącego kryterium oceny ofert)
Zadanie 5. ul. Chabrowa w Zebrzydowicach - Nie złożono oferty.
Zadanie 6. ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach - Nie złożono oferty.
Zadanie 7. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Nie złożono oferty.
 
Oferta nr 2.  ETEC Sp. z o.o.
ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz
 
Zadanie 1. ul. Harcerska w Kaczycach - Przyznana łączna punktacja: 71,53 pkt (31,53 pkt + 40 pkt)
Zadanie 2. ul. Kłosowa w Kaczycach - Przyznana łączna punktacja: 73,06 pkt (33,06 pkt + 40 pkt)
Zadanie 3. ul. Podleśna w Kaczycach - Nie złożono oferty.
Zadanie 4. ul. Zagrodowa w Kończycach Małych - Nie złożono oferty.
Zadanie 5. ul. Chabrowa w Zebrzydowicach - Nie złożono oferty.
Zadanie 6. ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach - Nie złożono oferty.
Zadanie 7. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Nie złożono oferty.
 
Oferta nr 3.  Zakład Usług Elektrycznych TOM-ELEKTRO
ul. Libowiec 20, 44-336 Jastrzębie-Zdrój
 
Zadanie 1. ul. Harcerska w Kaczycach - Przyznana łączna punktacja: 94,15 pkt (54,15 pkt + 40 pkt)
Zadanie 2. ul. Kłosowa w Kaczycach - Przyznana łączna punktacja: 94,92 pkt (54,92 pkt + 40 pkt)
Zadanie 3. ul. Podleśna w Kaczycach - Przyznana łączna punktacja: 97,44 pkt (57,44 pkt + 40 pkt)
Zadanie 4. ul. Zagrodowa w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 80,03 pkt (40,03 pkt + 40 pkt)
Zadanie 5. ul. Chabrowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Zadanie 6. ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Zadanie 7. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Przyznana łączna punktacja: 90,46 pkt (50,46 pkt + 40 pkt)
 
Oferta nr 4.  OBI COMPLEX Rafał Zgoda
ul. Wysoka 5, 44-240 Żory
 
Zadanie 1. ul. Harcerska w Kaczycach - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Zadanie 2. ul. Kłosowa w Kaczycach - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Zadanie 3. ul. Podleśna w Kaczycach - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
Zadanie 4. ul. Zagrodowa w Kończycach Małych - Przyznana łączna punktacja: 90,11 pkt (50,11 pkt + 40 pkt)
Zadanie 5. ul. Chabrowa w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 91,97 pkt (51,97 pkt + 40 pkt)
Zadanie 6. ul. Jutrzenki w Zebrzydowicach - Przyznana łączna punktacja: 89,43 pkt (49,43 pkt + 40 pkt)
Zadanie 7. ul. Polna w Marklowicach Górnych - Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:14.04.2021 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Frogowska
Data na dokumencie:14.04.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:14.04.2021 13:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 29