Zebrzydowice, dnia  07.04.2021 r.

IR.271.1.2021

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku postępowania w trybie art. 275 pkt.1 o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130 000 zł na realizację zadania pn.: "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej" wybrano ofertę:

  Spółdzielnia Kółek Rolniczych Zebrzydowice
ul. Jagiellońska 35, 43-410 Kończyce Małe

Cena oferty:
C1 - koszt naprawy 1m2 nawierzchni o grubości 4 cm - 57,27 zł w tym podatek VAT w wysokości 10,71 zł
C2 - koszt uzupełnienia 1m2 podbudowy o grubości 10 cm - 11,59 zł w tym podatek VAT w wysokości 2,17 zł
C3 - koszt 1m2 powierzchniowego utrwalenia nawierzchni grysami kamiennymi - 14,01 zł w tym podatek VAT w wysokości 2,62 zł

Kryteria oceny ofert::

  • Cena - 60 %
  • Termin płatności faktury - 40 %

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  Spółdzielnia Kółek Rolniczych Zebrzydowice
ul. Jagiellońska 35, 43-410 Kończyce Małe
Przyznana łączna punktacja : 100 pkt. (60 pkt + 40 pkt)
Oferta nr 2.  WBR - SERWIS Wioleta Buczkowska
Pakszyn 1B, 62-250 Czerniejewo
Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14 Ustawy Pzp - wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt. 3 (wadium nie zostało wniesione przed upływem terminu składania ofert).
Oferta nr 3.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz
Przyznana łączna punktacja: 61,10 pkt (21,10 pkt + 40 pkt)
Oferta nr 4.  M-SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice, Republika Czeska

Adres do korespondencji:
M-SILNICE a.s. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce,
ul. Pszczyńska 46, 43-251 Pniówek
Przyznana łączna punktacja: 83,16 pkt (43,16 pkt + 40 pkt)
  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:07.04.2021 09:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Frogowska
Data na dokumencie:07.04.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:07.04.2021 09:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 14