ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1842 z późn. zm.) zawiadamiam o wstrzymaniu na okres 30 dni biegu terminów załatwiania spraw w tym postępowań administracyjnych prowadzonych przez tutejszy organ administracji publicznej

Jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem art. 15zzzzzn1 ust. 3 i 4 ww. ustawy:

  • czynności dokonane przez organ administracji publicznej w tym okresie są skuteczne, pod warunkiem poinformowania stron,
  • ogłoszenie zawiadomienia, o którym mowa w ust.1, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie Wójta Gminy Zebrzydowice
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:08.01.2021 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Andrzej Kondziołka
Data na dokumencie:08.01.2021
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:08.01.2021 13:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 119