IR.271.6.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.12.2020 r. pod nr 510549587-N-2020.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w TED w dniu 21.12.2020 r. pod nr 2020/S 248-618161.
Ogłoszenie na stronie TED znajduje pod adresem https://ted.europa.eu

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (wersje pdf) zostały umieszczone na stronie Urzędu Gminy https://zebrzydowice.pl.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:21.12.2020 14:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Frogowska
Data na dokumencie:21.12.2020
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:21.12.2020 14:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 28