Zebrzydowice, dnia 08.12.2020 r.

IR - P 11/2020

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERT DODATKOWYCH

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w postępowaniu o zamówienie poniżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”  złożono dwie oferty o tej samej cenie.

W związku z powyższym na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy Pzp wzywamy Wykonawców:

1. Recykling Południe Sp. z o.o., ul. Rybnicka 155, 44-310 Radlin
2. NEW ENERGY Cieszyn Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 23, 43-426 Ogrodzona

do złożenia w terminie do dnia 15.12.2020 r. do godz. 10:00  ofert dodatkowych dla w/w postępowania. Wzór oferty dodatkowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Oferty dodatkowe należy przekazać do dnia 15.12.2020 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice w zakładce dotyczącej odpowiedniego postępowania.

Otwarcie ofert dodatkowych nastąpi dnia 15.12.2020 r. o godz. 10:30. Transmisja z otwarcia odbędzie się na stronie: https://zebrzydowice.sesja.pl

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wezwanie do złożenia ofert dodatkowych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:08.12.2020 12:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Frogowska
Data na dokumencie:08.12.2020
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:08.12.2020 12:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 52