Zebrzydowice, dnia  01.12.2020  r.

IR.271.6.2020

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  OFERTY
--------------------------------------------------------------------------------

Wójt Gminy Zebrzydowice informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 30.000 EURO na realizację zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r."; wybrano ofertę:

  Konsorcjum firm:
PHU OPERATUS Marian Krajewski
Ul. Cyniarska 38, 43-300 Bieslko-Biała
OPERATUS Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Cieszyńska 291, 43-384 Jaworze

Cena oferty (2021 r. + 2022 r.): 6 938 892,00 zł w tym podatek VAT w wysokości 513 992,00 zł
Termin płatności faktur: 30 dni od dnia złożenia

Kryteria oceny ofert::

  • Cena - 60%
  • Termin płatności faktury - 40%

W postępowaniu udział wzięły n/w firmy:

Oferta nr 1.  Konsorcjum firm:
PHU OPERATUS Marian Krajewski
Ul. Cyniarska 38, 43-300 Bieslko-Biała
OPERATUS Sp. z o.o. Sp. k.
Ul. Cieszyńska 291, 43-384 Jaworze
Przyznana łączna punktacja: 100 pkt (60 pkt + 40 pkt)
  z up. WÓJTA
mgr inż. Karol Sitek
Zastępca Wójta

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:01.12.2020 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Frogowska
Data na dokumencie:01.12.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:01.12.2020 13:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 48