OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 9q ust. 2 i 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1043) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

zawiadamia, że wydał:

  • decyzję z dnia 13 listopada 2020 r., znak: DLI-I.7620.10.2019.PS.6 (DLI-II.4620.24.2019), zmieniającą ostateczną decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 2019 r., znak: DLI.2.6620.5.2018.AN.24, uchylającą w części i umarzającą w tym zakresie, uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: IFXIII.747.10.2017, o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa, przebudowa i remont układu torowego wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej na odcinku Katowice – Katowice Ligota, Tychy – (Czechowice Dziedzice) – Zebrzydowice – granica państwa (z Czechami), w ramach projektu pn.: „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, etap I: linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice”,
  • postanowienie z dnia 19 listopada 2020 r., znak: DLI-I.7620.10.2019.PS.7 (DLI-II.4620.24.2019), o sprostowaniu oczywistej omyłki w ww. decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 13 listopada 2020 r., znak: DLI-I.7620.10.2019.PS.6 (DLI-II.4620.24.2019).

Strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji z dnia 13 listopada 2020 r., postanowienia z dnia 19 listopada 2020 r. oraz aktami sprawy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze (wtorki, czwartki i piątki) w godzinach od 9.00 do 15.30, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem telefonu (022) 522 52 00, jak również z treścią ww. decyzji i postanowienia – w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg inwestycji, tj. w Urzędzie Miasta Katowice, Urzędzie Miasta Tychy, Urzędzie Gminy Kobiór, Urzędzie Miejskim w Pszczynie, Urzędzie Gminy Goczałkowice – Zdrój, Urzędzie Gminy Wyry, Urzędzie Miejskim w Czechowicach – Dziedzicach, Urzędzie Gminy Chybie, Urzędzie Gminy Strumień oraz Urzędzie Gminy Zebrzydowice.
Ponadto informuję, iż właściwym w przedmiotowej sprawie – stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1718) – jest obecnie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Data publikacji obwieszczenia: 24 listopada 2020 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DLI-I.7620.10.2019.PS.8
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:24.11.2020 12:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Bartłomiej Szcześniak
Data na dokumencie:20.11.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:24.11.2020 12:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 72