Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057) w terminie niż dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu ofertę realizacji zadania publicznego.

Oferta realizacji zadania publicznego w załączniku.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:23.11.2020 13:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:17.11.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:23.11.2020 13:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 19