OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE
PR.6151.4.2020 z dnia 26.10.2020

Wójt Gminy Zebrzydowice działając w oparciu o art.42ab ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018r. prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 poz. 2033 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 181 planuje się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "JASTRZĄB" w Pruchnej.

Plan polowań zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 181:

Lp. Data dzień godzina Miejsce zbiórki Teren polowań Gatunek zwierzyny Prowadzący polowanie Uwagi
1. 03.11.2020 Wtorek godz. 8:00 Gajówka Rudnik Las Pruchna, Dębowiec Jeleń, dzik, sarna, drapieżnik Kozieł, Żyła Zakończenie o godzinie 13:00
domek myśliwski
2. 21.11.2020 Sobota godz. 8:00 Szlaban Czarny Las Czarny Las Jeleń, dzik, sarna, drapieżnik Kozieł, Żyła Zakończenie o godzinie 13:00
domek myśliwski
3. 12.12.2020 Sobota godz. 8:00 Most koło Witoszka Las Dębowiec, Rudnik Jeleń, dzik, sarna, drapieżnik Kozieł, Żyła Zakończenie o godzinie 13:00
domek myśliwski

Jednocześnie informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przeplanowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnianiem do Wójta. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było - nr działki ewidencyjnej o obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
Dzierżawca albo zarządca przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o podaniu do publicznej wiadomości Planu Polowań Zbiorowych dla obwodu łowieckiego nr 181
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:27.10.2020 09:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Wawrzyczek
Data na dokumencie:26.10.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:27.10.2020 09:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 36