IR.271.7.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Odtworzenie odwodnień przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - etap III.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 01.10.2020 r. pod nr 591233-N-2020.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e1eaae97-ca2a-42e4-9a15-81fef472976c

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie odwodnień przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - etap III
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:01.10.2020 11:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Frogowska
Data na dokumencie:01.10.2020
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:01.10.2020 11:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 136