ZAWIADOMIENIE

W dniu 24 września 2020 r.
o godzinie 1600 w Sali sesyjnej
Urzędu Gminy Zebrzydowice
odbędzie się XIV sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematyka posiedzenia:

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2020 rok,
  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • przejęcia przez Gminę Zebrzydowice zimowego utrzymania chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację remontu drogi powiatowej 2627 S – ul. Tuwima w Kaczycach,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach,
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Zborem Kościoła Zielonoświątkowego w Zebrzydowicach,
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  • nabycia na rzecz Gminy Zebrzydowice w drodze darowizny nieruchomości położonej w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej,
  • określenia wysokości stawek podatków lokalnych na 2021 rok,
  • zwolnień w podatkach lokalnych w 2021 roku,
  • opłaty od posiadania psów na 2021 rok,
  • nadania Lauru Ziemi Cieszyńskiej „Srebrnej Cieszynianki” za 2020 rok,
  • nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Zebrzydowice prof. dr hab. inż. Dariuszowi Kania,
  • programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 2. Wolne wnioski i informacje.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną przypominam o obowiązku zakrywania nosa i ust w miejscach publicznych.

  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Mirosław Franciszek Staniek

 Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XIV sesji Rady Gminy w dniu 24 września 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:17.09.2020 16:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Stawarczyk
Data na dokumencie:17.09.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:17.09.2020 16:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 107