Uchwała Nr III/26/02
Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Zebrzydowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z póżn. zm.), w związku z § 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 poz. 708 z 2000r.).

Rada Gminy Zebrzydowice
uchwala

§ 1

Ustalić wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Zebrzydowice w kwocie 560,- zł (słownie: pięćsetsześćdziesiąt złotych)

Tabela stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.


 

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/26/02
Rady Gminy Zebrzydowice
z dnia 30 grudnia 2002r.

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
I 560 - 689
II 567 - 744
III 612 - 799
IV 657 - 853
V 702 - 909
VI 747 - 963
VII 792 - 1.018
VIII 837 - 1.073
IX 882 - 1.128
X 927 - 1.202
XI 987 - 1.275
XII 1.047 - 1.348
XIII 1.107 - 1.421
XIV 1.167 - 1.495
XV 1.227 - 1.568
XVI 1.287 - 1.641
XVII 1.347 - 1.714
XVIII 1.407 - 1.788
XIX 1.467 - 1.861
XX 1.526 - 1.952
XXI 1.601 - 2.044

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała w spr.: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodz. zasadn. dla pracowników zatrudnionych w jednostka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Piotr Gęsior
Data publikacji:28.07.2003 07:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Gęsior
Data aktualizacji:28.07.2003 07:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 79