INFORMACJA

W związku z przystąpieniem do opracowywania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r. informuję, o możliwości zgłaszania do dnia 26 sierpnia 2020 r. propozycji zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm .), które mogłyby być uwzględnione w w/w programie.

Propozycje można przedstawiać pisemnie, telefonicznie pod numerem 32 47 55 101, e-mail: p.krawczyk@zebrzydowice.pl, ustnie do protokołu w UG Zebrzydowice - KG (p. P. Krawczyk) w godz. pracy Urzędu.

  WÓJT GMINY ZEBRZYDOWICE
mgr Andrzej KONDZIOŁKA

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:19.08.2020 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Krawczyk
Data na dokumencie:19.08.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:19.08.2020 11:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 112