OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY NR 01/2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
 - sprzątaczka w Przedszkolu w Zebrzydowicach

Forma zatrudnienia:

 • Forma zatrudnienia:
 • Stanowisko pracy: sprzątaczka,
 • Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.),
 • Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo  - pełny etat
 • Miejsce wykonywania pracy: Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach, ul. Makowa 1, 43-410 Zebrzydowice.

Wymagania podstawowe dla kandydata / kandydatki:

 1. Wykształcenie zawodowe i umiejętności wykonywania czynności na stanowisku sprzątaczki.  
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe dla kandydata / kandydatki:

 1. Aktualne badania sanitarno - epidemiologiczne,
 2. Przestrzeganie podstawowych zasad moralnych,
 3. Umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i pracownikami przedszkola,
 4. Poczucie odpowiedzialności,
 5. Wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • utrzymanie porządku w placówce, sprzątanie i dbanie o czystość na terenie przedszkola,
 • zadania związane z organizacją podawania dzieciom posiłków, oraz pomoc mająca na celu zagwarantowania bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola,
 • dbałość o powierzony sprzęt  i odpowiednie zabezpieczanie go przed dostępem dzieci,
 • przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny i CV,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 3. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie),
 4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, tj. świadectwa pracy oraz dodatkowe kwalifikacje (kopie),
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 6. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Dokumenty należy składać w siedzibie Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach (ul. Makowa 1), w godz. od 8.00 do 12.00, w dniach od 10 sierpnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r.
Aplikacje, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Opis procedury wyłaniania kandydata

 1. W pierwszym etapie procedury naboru dyrektor dokonuje analizy dokumentów  i ocenia spełnienie warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze, przeprowadza również  rozmowę kwalifikacyjna z każdym kandydatem ( rozmowy przeprowadzone będą w dniach od 20.08.2020 r. do 21.08.2020 r.)
 2. Wyłonienie kandydata dokonuje dyrektor przedszkola w ramach drugiego etapu składającego się  z oceny merytorycznej złożonych dokumentów i uwzględnienia wniosków wynikających z przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych.
 3. Po przeprowadzeniu naboru dyrektor wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona 24.08.2020 r. na tablicy informacyjnej w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zebrzydowicach.

 

Zebrzydowice, 07.08.2020 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach nabór na wolne stanowisko pracy - sprzątaczka w Przedszkolu w Zebrzydowicach
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
07.08.2020 11:31
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Dorota Bonek
Data na dokumencie:
07.08.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.08.2020 11:31

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 283