IR.271.4.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Odtworzenie odwodnień przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - etap II.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 5.08.2020 r. pod nr 569843-N-2020.
Ogłoszenie na stronie BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH znajduje pod adresem https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7256813a-216f-4ba6-9447-ff7a530fb5ec

Pełna dokumentacja postępowania znajduje się na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie odwodnień przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - etap II
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:05.08.2020 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:Natalia Frogowska
Data na dokumencie:05.08.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:20.08.2020 13:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 60