W załącznikach będą umieszczane informacje dotyczące możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r..

Na platformie gov.pl pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce dostępna jest nowa usługa Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).

Zgodnie z informacją Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-711-105/20 z dnia 16 czerwca 2020 r., wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, odmiennie niż pozostali wyborcy, może dokonać zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego telefonicznego.

Informacje z pkt 1 komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. dla wyborców dotyczącego ponownego głosowania:

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.
Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r..
Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

Zgodnie z informacją Państwowej Komisji Wyborczej ZPOW-711-51/20:

W przypadku wyborcy, który w dniu ponownego głosowania będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych w kraju, może on zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 r..

Wskazywany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego adres, na który ma
być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca
jest wpisany do spisu wyborców.
Może to być inny adres, niż adres pod którym
wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej
gminy.


Do 10 lipca 2020 r. (do 2 dnia przed dniem wyborów), w godzinach pracy urzędu gminy, do 14:00 przyjmowane są zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów (8-10 lipca 2020 r.).

Zgłoszenia złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE W KRAJU - II TURA
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:
Data publikacji:
30.06.2020 13:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
07.07.2020 09:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 398