wersja do wydruku Sylwia Hernas 18.06.2020 13:49

Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2020 r.

ZAWIADOMIENIE

W dniu 25 czerwca 2020 r.
o godzinie 1600 Sali widowiskowej
Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Zebrzydowice.

Tematyka posiedzenia:

 1. Raport o stanie gminy.
 2. Debata.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • udzielenia Wójtowi Gminy Zebrzydowice wotum zaufania,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2019 rok,
  • udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zebrzydowice za 2019 rok,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice,
  • zmiany budżetu na 2020 rok,
  • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • przekazania środków finansowych Policji,
  • przejęcia przez Gminę Zebrzydowice koszenia poboczy dróg powiatowych na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację remontu drogi powiatowej 2627 S - ul. Tuwima w Kaczycach,
  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zebrzydowice na rok szkolny 2020/2021,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów na cele rekreacyjne,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy,
  • ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice,
  • określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 4. Wolne wnioski i informacje.
  Przewodniczący
Rady Gminy Zebrzydowice
 
Mirosław Franciszek Staniek

 Zapraszamy do udziału w posiedzeniu

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o XIII sesji Rady Gminy w dniu 25 czerwca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:18.06.2020 13:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Stawarczyk
Data na dokumencie:18.06.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:18.06.2020 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 55