wersja do wydruku Sylwia Hernas 15.06.2020 11:44

Raport o stanie Gminy Zebrzydowice - debata z udziałem mieszkańców

Stosownie do treści art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) Wójt Gminy Zebrzydowice do dnia 31 maja 2020 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Zebrzydowice Raportu o stanie gminy.

Sesja, na której przedstawiony zostanie Raport zaplanowana została na dzień 25 czerwca 2020r.

Raport będzie obejmował podsumowanie działalności Wójta Gminy Zebrzydowice w 2019 roku, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy.
Rada Gminy Zebrzydowice będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium Wójtowi Gminy. Sesja ta planowana jest na dzień 25 czerwca 2020r. i na sesji w tym dniu odbędzie się debata z udziałem mieszkańców.

W debacie nad Raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Zebrzydowice.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej 20 podpisami.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice składać należy najpóźniej do dnia 24 czerwca 2020r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Raport o stanie Gminy Zebrzydowice - debata z udziałem mieszkańców
Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Zebrzydowicach
Informację opublikował:Sylwia Hernas
Data publikacji:15.06.2020 11:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Stawarczyk
Data na dokumencie:15.06.2020
Informację aktualizował:Sylwia Hernas
Data aktualizacji:15.06.2020 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Liczba wyświetleń dokumentu: 117