Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - "stypendium szkolne"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Mienia Komunalnego Gminy Zebrzydowice w/g stanu na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabyte mienie komunalne Gminy Zebrzydowice - sołectwo Kaczyce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabyte mienie komunalne Gminy Zebrzydowice - sołectwo Kończyce Małe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabyte mienie komunalne Gminy Zebrzydowice - sołectwo Marklowice Górne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabyte mienie komunalne Gminy Zebrzydowice - sołectwa Zebrzydowice Górne i Dolne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice wg stanu na dzień 15.11.2004r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obrót mieniem komunalnym Gminy Zebrzydowice - w 2004r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZEBRZYDOWICE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna