Rejestr zmian w biuletynie

04.09.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Gmina Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący wykonania wycinki krzewów i samosiejek w ciągu dróg powiatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie chodnika wzdłuż DW 937 – ul . Jagiellońskiej i Kochanowskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie zamknięcia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca rodzaju materiałów, z jakich wykonana jest sieć wodociągowa na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca montażu barierki przed furtką przedszkola w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie zatrudniania w Urzędzie Gminy Zebrzydowice pracowników w charakterze "pełniących obowiązki"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań drogowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca ilości spraw sądowych, które odbyły się w sądach powszechnych dotyczących Gminy Zebrzydowice lub jej jednostek pomocniczych oraz publikacji wniosków i interpelacji na stronie BIP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca ilości spraw sądowych, które odbyły się w sądach powszechnych dotyczących Gminy Zebrzydowice lub jej jednostek pomocniczych oraz publikacji wniosków i interpelacji na stronie BIP
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie przedstawienia wysokości kwoty przypadającej na mieszkańca gminy z tytułu utrzymania stanowiska Zastępcy Wójta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca zabezpieczenia ujęć wody pitnej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca zapytania o termin przedstawienia projektu uchwały dot. zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Zebrzydowice na wymianę kotłów grzewczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca wykonywania remontów cząstkowych dróg
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie kąpieliska w Zebrzydowicach i drogi wojewódzkiej 937.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca skarg na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący refundacji kosztów na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa miejsca do zawracania autobusów przy drodze powiatowej 2624S – ul. Sobieskiego w Kaczycach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

31.08.2017

Dotyczy dokumentu:
Zaproszenie do prac komisji konkursowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna