Rejestr zmian w biuletynie

14.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na dzień 30.06.2017 roku - na początek pełnienia funkcji: Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Suchecka Ewa
Treść zmiany:
Dodano załącznik"SUCHECKA_E_poczatek_dyr_z_dniem_20170701__korekta_z_dnia_20171010.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na dzień 30.06.2017 roku - na początek pełnienia funkcji: Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Suchecka Ewa
Treść zmiany:
Usunięto załącznikSUCHECKA_E_poczatek_dyr_z_dniem_20170701__korekta_z_dnia_20171010.pdf

12.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Weryfikacja podpisu elektronicznego do Pisma z ePUAPz dnia 12.10.2017r. przekazującego korespondencję ze ŚląskiegoUrządu Wojewódzkiego dotyczącą korekty"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo z ePUAP z dnia 12.10.2017r. przekazującekorespondencję ze Śląskiego Urządu Wojewódzkiego dotyczącąkorekty"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Weryfikacja podpisu elektronicznego do Pismaprzewodniego ze Śląskiego Urządu Wojewódzkiego z dnia 12.10.2017r.przekazującego korektę do publikacji w BIP"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podpis elektroniczny do Pisma przewodniego zeŚląskiego Urządu Wojewódzkiego z dnia 12.10.2017r. przekazującegokorektę do publikacji w BIP"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo przewodnie ze Śląskiego UrząduWojewódzkiego z dnia 12.10.2017r. przekazujące korektę do publikacjiw BIP"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kopia złożonej Wojewodzie Śląskiemu korektyoświadczenia majątkowego za rok 2016 z dnia 22.09.2017r. (wpływ ŚlUW28.09.2017r.)"

poprzednia ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... następna