Rejestr zmian w biuletynie

05.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE OBCHODÓW ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.11.2017

Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH_stan na 2017.11.02.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIEODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH_stan na 2017.10.02.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.10.2017

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca ilości spraw sądowych, które odbyły się w sądach powszechnych dotyczących Gminy Zebrzydowice lub jej jednostek pomocniczych oraz publikacji wniosków i interpelacji na stronie BIP
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie umów cywilno prawnych zawieranych przez Gminę Zebrzydowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Prośba w sprawie zaplanowania w budżecie Gminy Zebrzydowice na 2018 rok etatu pomocy wychowawcy grupy dzieci 3,4 letnich w przedszkolu w Kaczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie montażu przy Zespole Szkół w Zebrzydowicach oraz przy Szkole Podstawowej w Kończycach Małych wyświetlaczy wskaźników prędkości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie wydatków remontowych na placówkach oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca zamontowania lustra na ul. Granicznej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie umów zawartych przez Urząd Gminy Zebrzydowice z firmami doradczymi od 2014 r. do 2016 r. i pierwsze półrocze 2017r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie przedstawienia wysokości kwoty przypadającej na mieszkańca gminy z tytułu utrzymania stanowiska Zastępcy Wójta
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie chodnika wzdłuż DW 937 – ul . Jagiellońskiej i Kochanowskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... następna