Rejestr zmian w biuletynie

03.04.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie przygotowania uchwały antysmogowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie wniosków do budżetu gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie wniosków do budżetu gminy na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie inicjatywy lokalnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie chodnika wzdłuż DW 937, przerw nocnych w oświetleniu oraz zimowego odśnieżania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie inicjatywy lokalnej.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie promocji przedszkoli gminnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie utworzenia budżetu obywatelskiego w Gminie Zebrzydowice
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

29.03.2017

Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadań z programu „Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Zebrzydowice demontażu, transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Zebrzydowice” w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajmu oraz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 11 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie stawek czynszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu boksów handlowych zamkniętych zadaszonych oraz stanowisk handlowych otwartych zadaszonych stanowiących własność Gminy Zebrzydowice, przeznaczonych do wynajmu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonywania budżetu Gminy Zebrzydowice za 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13, 14, 15 do Projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 10 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany „Regulaminu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia będących własnością Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany w planie finansowym na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna