Rejestr zmian w biuletynie

07.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji podziału Gminy Zebrzydowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie podziału Gminy Zebrzydowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Kaczyce i Kończyce Małe"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne"
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_drzewa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_drzewa.zip
Dotyczy dokumentu:
Wykaz boksów handlowych, stanowisk handlowych oraz wolnych lokali użytkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz boksów handlowych, stanowisk handlowych oraz wolnych lokali użytkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący oznakowania tablicami informacyjnymi miejscowości Kaczyce.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przez jezdnię DW 937 - ul. Jagiellońska w Kończycach Małych w rejonie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca zaproszeń dla radnych na uroczystości, imprezy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca wniosków zgłoszonych do dnia 15.01.2018r. w sprawie rozpatrzenia ok. 100 uwag mieszkańców Gminy Zebrzydowice, złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca komunikacji linii 32 Cieszyn-Kaczyce, Kaczyce-Cieszyn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie opracowania broszury informacyjnej dotyczącej wydatkowania środków z gminnego budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumentacji na stronie BIP postępowań udzielonych zamówień przez Wójta Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zestawienia kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca zbierania frakcyjnych odpadów komunalnych na terenie cmentarzy w Gminie Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca odbierania odpadów pozostawionych w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca ilości odpadów komunalnych zbieranych na terenie Gminy Zebrzydowice w latach 2016-2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca wystąpienia z wnioskiem w imieniu mieszkańców ulicy Źródlanej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca wystąpienia z wnioskiem w imieniu mieszkańca Kaczyc
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie postępowania przetargowego na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna