Rejestr zmian w biuletynie

08.08.2016

Dotyczy dokumentu:
Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami ...
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Propozycje zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami ...
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.08.2016

Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki Pani Jolancie Fuchs pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych Pani Jolancie Fuchs
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.90.28.2014 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stawek czynszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia jednorazowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych, Pani Joannie Hanzel zaciągnięcie zobowiązań powyżej 3500,00 zł
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 20 do „Projektu organizacyjnego” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie regulaminu Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna