Rejestr zmian w biuletynie

13.12.2016

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy w dniu 20 grudnia 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacje podstawowe
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie innych zaświdczeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokonanie zmiany imienia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zgonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie do ksiąg polskich aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... następna