Rejestr zmian w biuletynie

04.10.2016

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.09.2016

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie - Oferta Pracy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie wykaszania i regulacji rowów melioracyjnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja Nr 3/1602-3 w sprawie tablic ogłoszeniowych w sołectwie Kaczyce.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący umieszczania interpelacji, wniosków i zapytań.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący oznakowania ulic w Marklowicach Górnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący montażu lustra drogowego i oznakowania dojazdów do posesji.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie wycinki zarośli z pasów dróg gminnych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie montażu lustra, "ofosowania" dróg gminnych, tablic ogłoszeniowych, remontów chodników, wynagradzania pracowników obsługi, naniesienia poprawek do projektu planu zagospodarowania przestrzennego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca możliwości zabierania głosu przez osoby nie zaproszone na obrady Rady Gminy.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie planowania inwestycyjnego.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym tj. od 02.09.2016 r. do 29.09.2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XIX Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 1 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyznania dodatków motywacyjnych dyrektorom placówek oświatowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – dyrektorowi Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej w zakresie bieżącej działalności jednostki – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do wynajęcia stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I półrocze 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna