Rejestr zmian w biuletynie

06.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Staż w Urzędzie Gminy dla bezrobotnych absolwentów
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów - "stypendium szkolne"
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

01.03.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nadbudowa budynku socjalnego w Kaczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz Mienia Komunalnego Gminy Zebrzydowice w/g stanu na dzień 31.12.2016r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nabyte mienie komunalne Gminy Zebrzydowice - sołectwo Kaczyce
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabyte mienie komunalne Gminy Zebrzydowice - sołectwo Kończyce Małe
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabyte mienie komunalne Gminy Zebrzydowice - sołectwo Marklowice Górne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Nabyte mienie komunalne Gminy Zebrzydowice - sołectwa Zebrzydowice Górne i Dolne
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zbycie mienia komunalnego Gminy Zebrzydowice wg stanu na dzień 15.11.2004r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obrót mieniem komunalnym Gminy Zebrzydowice - w 2004r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZEBRZYDOWICE
Treść zmiany:
Dokument usunięto.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna