Rejestr zmian w biuletynie

09.05.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY Z ROKU 2014 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY Z ROKU 2014 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY Z ROKU 2015 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY Z ROKU 2016 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 17 maja 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

08.05.2017

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY Z ROKU 2017 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

04.05.2017

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Zebrzydowice: Żelazny szlak rowerowy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 4 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 12 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji do postępowania z dokumentami z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... następna